Betapunt Noord bibliotheek

Digitale Bibliotheek Betapunt Noord

Wat gebeurt er allemaal op het gebied van wetenschap en techniek? Wat is de laatste stand van zaken? Welke plannen maakt de overheid en wat zijn de afspraken met de scholen? Welke doelen moeten gehaald worden? Vragen waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt en waar u misschien niet direct het antwoord op weet. Daarom proberen we u een handje te helpen. In deze bebliotheek verzamelen we voor u artikelen, onderzoeken en beleidsdocumenten over de invoering van wetenschap en techniek in het onderwijs.

Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs
Rapport met aanbevelingen over hoe de aandacht voor wetenschap en technologie op de basisschool structureel kan worden vergroot.

André Kuipers inspireert Friese basisschoolleerlingen
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Be smart, boost technology
Magazine jaarconferentie nationaal Techniekpact 2020, 2015

Cirkels; scholen, bedrijven en overheid
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Daar krijg je energie van…
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

De implementatie van techniek op school: Een quickscan
Onderzoek naar de invoering van onderwijs en techniek in het primair onderwijs. Het document bevat ook een intrument (quickscan) waarmee scholen kunnen vaststellen voor welke aspecten (variabelen/onderdelen) en in welke mate onderwijs in techniek in hun praktijk en beleid is verankerd en in welke richting aanpassing/uitbreiding nodig is.
Uitgave van Eindhoven School of Education/IVA beleidsonderzoek en advies

De Kubusschool, daar leer je experimenteren!
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

De Kubusschool in wording
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

De kunst van het vragen stellen – Een voorbeeld van een professionaliseringstraject
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 1, 2012

‘De onderzoekende houding is toepasbaar in bijna alle vakken’
Bètapunt Noord Magazine, nummer 2, 2013

De ruimte onderzoeken en snoepjes uit de lucht happen
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

De wetenschappelijk methode – Een tool voor leerkrachten
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 1, 2012

’De wetenschappelijke methode gebruik ik op vele momenten bij alle vakken’
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 2, 2013

Drijven en Zinken – wetenschap en techniek in het primair onderwijs
Oratie van Hanno van Keulen over het belang van wetenschap en techniek in het primair onderwijs.

‘Een aanrader voor alle leerkrachten… Kijken naar jezelf maakt je alleen maar sterker.’
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Een reis door de ruimte: onderwijsleerprocessen in het Kapteyn Mobiele Planetarium
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 2, 2013

E-learning, online werken aan talent voor wetenschap en technologie
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Energietransitie als spannend avontuur voor leerlingen
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 1, 2012

21e eeuwse vaardigheden steeds belangrijker op school
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Het ontstaan van de Kubusschool
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 1, 2012

Hoe kunnen leerkrachten excellente kinderen ondersteunen tijdens wetenschap- en technieklessen?
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 2, 2013

Hoe kunnen talenten van kinderen het beste gestimuleerd worden?
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 1, 2012

“Ik wist er wel iets vanaf, maar niet genoeg om het te kunnen organiseren.”
Hoe leerkrachten denken over wetenschap- en technieklessen in de onderbouw.
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

In Noordoost-Friesland kiezen meer jongeren voor techniek
Artikel in Zakenvisie, maart 2014

Integreren taalonderwijs en wetenschap- en technologieles
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Is het een ruimteschip, een boot of zelfs een synagoge?
Met school naar het 3D koepeltheater Infoversum.
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Jonge kinderen denken ook met hun handen
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Laat kinderen knutselen met code
Artikel in NRC Handelsblad, 14 oktober 2014

Leerlijn Techniek, Talent en Energie
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Leerlingen adopteren een kunstwerk
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Leren gebeurt in het hier-en-nu
Het belang van de omgeving en variabiliteit
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Leren over het stimuleren van talenten
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Maar ik wil geen vragenvuur
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Meisjes en jongens: verschillen in houding en gedrag tijdens wetenschap- en technologie activiteiten
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Missie geslaagd
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Nationaal Techniekpact 2020
Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, studenten en de regio en rijksoverheid hebben afspraken gemaakt over het opleiden van meer bèta- en technisch talent en het aantrekkelijker maken van werken in de techniek. Deze afspraken uit het Techniekpact stimuleren, versnellen en versterken succesvolle bestaande initiatieven.

N381 geeft jong talent ruimte
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Nieuwsgierigheid in de klas, de invloed van coaching op wetenschap- en technologielessen
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Om de leerling
PO-Raad, beleidsagenda 2014 – 2018

Onderwijs 2032, Nieuwsgierig en vindingrijk
Advies verkenningscommissie W&T, 2015

(Onder)wijs in Techniek?
Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek.

Onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Platform Bèta Techniek Facts & Figures 2014
Jaarlijkse publicatie van Platform Bèta Techniek waarin de alghele trends en resultaten van het bètatechnisch onderwijs op een rij staan.

Po-vo-cluster Emmen, wetenschap en technologie in een doorgaande leerlijn
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Proefjes als startpunt voor onderzoekend en ontdekkend leren
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Programmeren als didactisch hulpmiddel
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Programmeren met Google, in klas en club
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Programmeren voor kleuters? Natuurlijk!
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Ruimte voor Talent – Ruimte voor Wetenschap en Techniek
Samenvatting masterplan Ruimte voor Talent – Ruimte voor Wetenschap en Techniek 2011 – 2016

Ruimte voor wetenschap en technologie; naschoolse verwondering
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Samenwerken tijdens een wetenschap- en techniektaakje, lukt kleuters dat?
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Scaffolding – Steigers bouwen om het denkproces van leerlingen te ondersteunen
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Talent stimuleren bij excellente leerlingen; een e-learningmodule voor leerkrachten
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Talentontwikkeling binnen OPO Noordenveld
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Techniekagenda Noord Nederland
Noordelijke bijdrage aan het Techniekpact 2013 – 2020

Techniekpact Noord – samen de krachten bundelen
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

TechniekTalent.nu in het Noorden
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Techniektorens, van hands-on naar hands-on en minds-on
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 4, 2015

Tjongerwerven enthousiasmeert talenten voor wetenschap en techniek met vernieuwd leerplan
Artikel in Ondernemerskrant regio Friesland, oktober 2014

Trendrapport PO en VO, technologiën van de toekomst
Deze publicatie van Kennisnet biedt een overzicht van de technologische ontwikkelingen die op korte termijn interessant gaan worden voor het onderwijs.

Verrassende combinaties bij Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Vertrouwen in talent
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Wanneer is een leerkracht goed in het geven van wetenschap en technologie?
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Wetenschap en techniek binnen Stichting Radius!
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Wetenschap en techniek in alle groepen; op de Kinderkoepel in Leeuwarden vinden ze dat heel gewoon.
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014

Wetenschap en technologie creëert uitdagende taalsituaties
Artikel in Meer Taal, nummer 2, jaargang 1, 2014

Wetenschap en techniek in de brede school
Startdocument voor scholen en partners, in opdracht van Platform Bètatechniek

Wetenschap & technologie in het primair- en speciaal basisonderwijs
Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld (SLO), 2014

Zonder technologie zijn we nergens; W&T-lessen vanuit een cultureel perspectief
Artikel in Bètapunt Noord Magazine, nummer 3, 2014