Over Bètapunt Noord

Over Bètapunt Noord

Bètapunt Noord is hét W&T-regionetwerk voor alle basisscholen in Noord-Nederland. Als partner van scholen én bedrijven zetten wij ons in om W&T-talent voor onze regio te ontwikkelen, te versterken en te behouden.

Scholen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe die in de klas aan de slag willen met wetenschap en techniek helpen wij met informatie, advies en begeleiding. Daarnaast verbinden we scholen met bedrijven en organisaties die zich ook richten op het stimuleren van W&T-vaardigheden bij kinderen.

Sinds 2012 zet Bètapunt Noord zich in voor de toekomst van kinderen in Noord-Nederland. Samen met scholen en bedrijven geven wij uitvoering aan de Techniekagenda Noord-Nederland en de afspraken uit het Techniekpact 2020. Daarin is vastgelegd dat in 2020 alle basisscholen W&T structureel aanbieden en dat leerkrachten voldoende zijn toegerust om goede W&T-lessen te kunnen geven.

Bètapunt Noord:

  • stimuleert de implementatie van W&T op alle scholen in Noord-Nederland;
  • zet scholen aan tot het ontwikkelen van innovatieve projecten;
  • zorgt voor voorlichting en kennisdeling via de website, themagroepen en W&T-cafés;
  • stimuleert en ondersteunt onderwijsinnovaties door onderwijs, overheden en bedrijfsleven te verbinden;
  • werkt aan goede relaties tussen partijen om samenwerking te bevorderen.
Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd
Wij werken vanuit de visie ‘Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd’. Dat geldt voor al onze doelgroepen: kinderen, leerkrachten, ouders en schoolbestuurders. Door kennis te delen over talentontwikkeling, scholing, coaching en begeleiding bouwen we samen aan een krachtige en rijke leeromgeving voor alle kinderen. Zo willen we een nieuwsgierige en onderzoekende houding stimuleren bij onze leerlingen en alle kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en optimaal te benutten.
Scholen die werk willen maken van wetenschap en techniek kunnen contact opnemen met de coördinatoren van Bètapunt Noord.