Over Bètapunt Noord

Over Bètapunt Noord

Van november 2012 tot en met november 2020 was Bètapunt Noord het W&T-regionetwerk voor alle basisscholen in Noord-Nederland. Als partner van scholen én bedrijven zetten wij ons in om W&T-talent voor onze regio te ontwikkelen, te versterken en te behouden.
Met de beëindiging van de landelijke subsidie voor de regionetwerken eind 2020, kwam er ook een einde aan de activiteiten van Bètapunt Noord.

In de afgelopen jaren werkte Bètapunt Noord samen met scholen, bedrijven en lokale overheden aan de talentontwikkeling van alle leerlingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Gezamenlijk gaven wij uitvoering aan de Techniekagenda Noord-Nederland en de afspraken uit het Techniekpact 2020.

De ervaring en de kennis die is opgedaan in de afgelopen jaren blijft voorlopig nog bestaan via deze website in de vorm van een kennisbank.

Basisscholen die verder willen met de invoering van wetenschap en technologie in hun lesprogramma adviseren we om contact te zoeken met de STO-netwerken in hun eigen regio.