TalentenKracht

Wat is talent?

TalentenKracht is een landelijk project over het talent van jonge kinderen voor wetenschap en technologie, waar zeven Nederlandse en Belgische universiteiten en tal van samenwerkingspartners aan hebben gewerkt. TalentenKracht doet onderzoek naar talenten van kinderen op het gebied van wetenschap- en technologie, en naar talenten van leerkrachten om kinderen uit te dagen. Het gaat dan over de ‘denk’-vaardigheden van kinderen, en hoe leerkrachten deze kunnen stimuleren. Deze zijn van belang bij w&t-onderwijs maar ook bij andere kennisdomeinen.

Tools voor een talentstimulerende aanpak

Wat is talent en hoe kun je de talenten van de kinderen in jouw klas stimuleren? Welke vragen kun je stellen om kinderen nieuwsgierig en betrokken te maken? TalentenKracht Groningen biedt leerkrachten tools om kinderen op een talentstimulerende manier te benaderen.
 

 

Website TalentenKracht

Op de website van TalentenKracht Groningen vind je uitleg over de visie van TalentenKracht en hoe je de TalentenKrachtwerkwijze kunt toepassen in de klas.
 

 

 

TalentenKracht E-coaching

Heb je behoefte aan gerichte begeleiding? Dan is er TalentenKracht E-coaching. Via dit e-learning platform leer je een eigen antwoord te vinden op vragen m.b.t. de ontwikkeling van de talenten van jouw leerlingen. In een combinatie van theorielessen en praktijkcoaching vanuit TalentenKrachtonderzoek ontwikkel je vaardigheden die je kunt toepassen in je lessen.
Hoewel veel inzichten zijn ontwikkeld vanuit lessen Wetenschap en Technologie, zijn deze ook goed in te zetten in andere lessen, zoals taal, rekenen, muziek en geschiedenis. De vaardigheden die je in dit programma opdoet sluiten ook goed aan bij andere onderwijsvisies, zoals Onderzoekend en Ontwerpend Leren.
 

 

Vragen en contact

Voor vragen over TalentenKracht E-coaching kun je contact opnemen met Lisette Schrage.

“Ieder kind is talentvol, mits talentvol benaderd”