Disclaimer

Disclaimer website

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen of om een inschrijving te verwezenlijken. Voordat wij persoonlijke informatie via het internet verzamelen, zullen wij u hier in alle gevallen eerst over informeren.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. Deze gegevens zijn bedoeld voor statistieken en niet om informatie te verzamelen over individuen. Echter in geval van misbruik kunnen deze gegevens gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien de wet dit vereist. U kunt op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. De inhoud van de website wordt daarom regelmatig bijgewerkt. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bètapunt Noord is niet verantwoordelijk voor de informatie op webpagina’s die zijn gekoppeld met externe hyperlinks. Bètapunt Noord aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze webpagina.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven ernaar om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
 Het auteursrecht op deze website berust bij Bètapunt Noord of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bètapunt Noord. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bètapunt Noord.

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u contact opnemen met info@betapuntnoord.nl.

Disclaimer Nieuwsbrief

Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van u ontvangen wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken.

Wie zijn wij
Bètapunt Noord is hét W&T-regionetwerk voor alle basisscholen in Noord-Nederland. Als partner van scholen én bedrijven zetten wij ons in om W&T-talent voor onze regio te ontwikkelen, te versterken en te behouden.
Voor meer informatie over Bètapunt Noord en onze activiteiten, zie: https://www.betapuntnoord.nl/over-ons/.

Bètapunt Noord is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ons secretariaat is gevestigd te Oudeschoot aan de Leeuwenhoekweg 10.

Doel en rechtsgrond verwerking
Bètapunt Noord verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u via onze nieuwsbrief te kunnen informeren over de actuele zaken rond de invoering van W&T in het lesprogramma. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw toestemming. Voor de mailing geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat u daadwerkelijk wordt opgenomen op onze mailinglijst.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: uw e-mailadres (indien door u verstrekt).

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd.

Beveiliging
Voor het versturen van de nieuwsbrieven maakt Bètapunt Noord gebruik van Mailchimp. U kunt het privacybeleid van Mailchimp hier vinden. Bètapunt Noord spant zich in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw gegevens tegen te gaan. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via: secretariaat@betapuntnoord.nl.

Delen met derden
Bètapunt Noord verstrekt uw gegevens niet aan derden. In de nieuwsbrief van Bètapunt Noord kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw kunt afmelden waardoor uw gegevens verwijderd worden. Mocht u uw gegevens willen aanpassen neem dan contact op met het secretariaat via: secretariaat@betapuntnoord.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
Bètapunt Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Indien de Privacy Statement wijzigt, zal veertien dagen voor de wijziging een mailing worden verstuurd naar de betrokkenen.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Statement, neem dan contact op met Bètapunt Noord via: secretariaat@betapuntnoord.nl.
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpen wij u graag verder. Mochten we ondanks dit contact er niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.