Techniek… iets voor mijn kind?

Techniek… iets voor mijn kind?

‘Wat wil je later worden?’ Veel leerlingen in groep 8 krijgen deze vraag te horen. Want weten wat je wilt worden hangt immers nauw samen met de keuze voor een profiel of vervolgopleiding. Ouders spelen een belangrijke rol bij deze keuze. Daarom is het...