In schooljaar 2019/2020 kunnen kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar uit de omgeving van Meppel, Leeuwarden, Gorredijk, Drachten, Heerenveen en Burgum kennismaken met technische bedrijven uit hun eigen regio. Tijdens Techniek Tastbaar, dat helemaal in het teken staat van ‘beleving’ en ‘doen’, komen de bezoekers in aanraking met zoveel mogelijk facetten van technische beroepen.

Positieve beeldvorming techniek

Techniek Tastbaar wil het beeld dat veel kinderen en jongeren bij techniek hebben positief beïnvloeden. Nog te vaak wordt een technisch beroep geassocieerd met zwaar en vies werk, terwijl dit in heel veel gevallen niet zo is. Techniek Tastbaar toont de diversiteit binnen de technische sector en door de vele doe-activiteiten die de deelnemende bedrijven organiseren kunnen kinderen en jongeren zelf ervaren hoe leuk een technisch beroep kan zijn. Daarnaast krijgen ze informatie over studie- en carrièremogelijkheden.

Invloed ouders

Behalve voor kinderen en jongeren is Techniek Tastbaar ook bedoeld voor ouders. Het is belangrijk dat zij een realistisch beeld krijgen van de beroepsmogelijkheden in de technische sector. Zij zijn immers vaak meebeslissers bij de keuze voor een studierichting of beroepsopleiding.

Doelgroep

Het evenement is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8, leerlingen van het vmbo en havo/vwo, leerlingen van het ROC, hun ouders en/of verzorgers. Techniek Tastbaar wordt georganiseerd door lokale bedrijven in samenwerking met Jet-Net en Technet.

Meer informatie over Techniek Tastbaar, de locaties en de tijden is te vinden op Techniek Tastbaar.