‘Wat wil je later worden?’ Veel leerlingen in groep 8 krijgen deze vraag te horen. Want weten wat je wilt worden hangt immers nauw samen met de keuze voor een profiel of vervolgopleiding. Ouders spelen een belangrijke rol bij deze keuze. Daarom is het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd zijn over mogelijke beroepen.

Jetnet, het jongeren en technologienetwerk Nederland, wil ouders graag laten zien wat leren en werken bij technologische bedrijven inhoudt. Hiervoor stuurden zij een aantal ouders op pad naar technologiebedrijven en maakten er een filmpje van.

De filmpjes zijn geschikt om te gebruiken tijdens activiteiten met ouders, zoals open dagen, ouderavonden of informatiebijeenkomsten.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KIE-tlxmOsk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ngklbZiwRXY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>