Kubusscholen passen Design Thinking toe

Kubusscholen passen Design Thinking toe

Design Thinking is een proces en methode die leerlingen 21e eeuwse vaardigheden zelf laat ervaren, onderzoeken en toepassen in de praktijk. In teams wordt gewerkt aan het oplossen van problemen uit het bedrijfsleven. De Kubusschool heeft optimale talentontwikkeling...
Design Based Leren op NHL Stenden Hogeschool

Design Based Leren op NHL Stenden Hogeschool

Per 1 januari 2018 worden NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool één nieuwe hogeschool. De bestuurlijke/juridische fusie vindt plaats op 1 januari 2018. Vanaf 1 september 2018 kunnen studenten starten op de NHL Stenden Hogeschool. De nieuwe hogeschool zet in op...