Per 1 januari 2018 worden NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool één nieuwe hogeschool. De bestuurlijke/juridische fusie vindt plaats op 1 januari 2018. Vanaf 1 september 2018 kunnen studenten starten op de NHL Stenden Hogeschool.

De nieuwe hogeschool zet in op ‘wereldwijze innovatie’ en kenmerkt zich door een uniek onderwijsconcept gebaseerd op design thinking. In co-creatie met het werkveld, de maatschappelijke omgeving en ongeveer 23.000 studenten van meer dan 100 opleidingen wordt er gewerkt aan praktijkvraagstukken.

Een soortgelijk concept wordt ook toegepast in het basisonderwijs op Kubusscholen. Een Kubusschool voert twee tot drie keer per jaar een kubusproject uit in zes dagdelen. Leerlingen lossen daarbij reële problemen op van externe opdrachtgevers uit de omgeving van de school.