Design Thinking is een proces en methode die leerlingen 21e eeuwse vaardigheden zelf laat ervaren, onderzoeken en toepassen in de praktijk. In teams wordt gewerkt aan het oplossen van problemen uit het bedrijfsleven.

De Kubusschool heeft optimale talentontwikkeling van de leerling als doel. Kubusscholen werken hieraan door:

  • leerlingen out of the box te leren denken;
  • hun probleemoplossend vermogen aan te wakkeren;
  • het aanleren van verschillende brainstormtechnieken;
  • onderlinge uitwisseling en samenwerking te bevorderen.

Leerkrachten begeleiden leerlingen op een coachende manier. Voor de procesbegeleiding gebruikt de Kubusschool de uit het bedrijfsleven bekende methode ‘Scrum’ om te evalueren en elkaar feedback te geven en te ontvangen. 

Kubusscholen werken waar mogelijk samen met bedrijven. Leerlingen uit groep 6 en 7 van Kubusschool OBS Joseph Haydn hielpen onlangs ondernemers uit het Noorden bij het vinden van creatieve oplossingen voor de problemen waar zij tegenaanlopen. De bijeenkomst werd georganiseerd door AdoptIdee

Meer informatie over Kubusschool

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/snhhheEtUSM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>