Slimme handen in de klas

Slimme handen in de klas

Op scholen lopen ‘denkers en doeners’ rond. Voor de denkers van PCBO Tytsjerksteradiel bestaat al lesaanbod in de vorm van de Plusklas en de Talintklas. Dit schooljaar zijn CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel gestart met een klas voor de doeners; de...