Op scholen lopen ‘denkers en doeners’ rond. Voor de denkers van PCBO Tytsjerksteradiel bestaat al lesaanbod in de vorm van de Plusklas en de Talintklas. Dit schooljaar zijn CSG Liudger, locatie Burgum en PCBO Tytsjerksteradiel gestart met een klas voor de doeners; de ‘Slimme Handen Klas’.

Deze klas is speciaal bedoeld voor leerlingen die vooral veel leren door te doen. In het technieklokaal van CSG Liudger, locatie Burgum werken zij iedere week een dagdeel aan verschillende onderwerpen door onderzoekend- en ontdekkend te leren. Er is met name aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden en kennis in- en met techniek. Dit schooljaar gaan de leerlingen aan de slag met de 3D printer, tandwielen en elektronica.

Adelien Buruma, stafmedewerker onderwijs van PCBO Tytsjerksteradiel: “Wij willen op onze scholen zoveel mogelijk aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben in hun ontwikkeling. Dat is gepersonaliseerd leren en dat betekent voor ons niet alleen dat kinderen leren op eigen niveau, maar ook dat wij willen werken aan hun talenten en interesses. Daarbij aansluiten, maakt dat zij gemotiveerd raken. En dat is wat wij willen. Daarbij is er ruimte voor ontdekken, experimenteren en ondernemen. Maar niet alle faciliteiten zijn op alle scholen aanwezig. Doordat wij dat nu samen regelen met CSG Liudger, locatie Burgum is er veel mogelijk en kunnen we een prachtige groep kinderen op 1 middag in de week samen brengen in een technieklokaal met een vakdocent”.

Robert Verlaak, docent Techniek van CGS Liudger die de lessen verzorgd, is enthousiast: “Deze leerlingen zijn heel handig en willen zich graag verder ontwikkelen. In de les werken zij zelfstandig; het gaat er vooral om dat de leerlingen zelf aan de slag gaan, elkaar helpen en samen oplossingen zoeken voor uitdagingen waar ze voor komen te staan”.