Stenden hogeschool

Stenden hogeschool

De Opleiding leraar basisonderwijs van Stenden Hogeschool participeert in Bètapunt Noord vanwege de verbinding die we mede hierdoor kunnen leggen met andere spelers in het onderwijsveld zoals basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, en andere HBO instellingen....