De Opleiding leraar basisonderwijs van Stenden Hogeschool participeert in Bètapunt Noord vanwege de verbinding die we mede hierdoor kunnen leggen met andere spelers in het onderwijsveld zoals basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, en andere HBO instellingen. Zo willen we kennisdeling en co-creatie bevorderen. Daarnaast biedt Stenden W&T aan als keuzeonderdelen via profilering, minor en geïntegreerde curriculumonderdelen in het programma. Dit aanbod geldt voor studenten en het werkveld.