Programmeren in Noord-Nederland

Programmeren in Noord-Nederland

Programmeren in Noord-Nederland maakt het voor scholen mogelijk om aan de hand van een kieswijzer lessenseries over programmeren te vergelijken. Zo kunnen scholen een goede afweging maken welke lessen uit het beschikbare aanbod zij wel willen gebruiken en welke niet.