Kieswijzer programmeren in Noord-Nederland

Kieswijzer programmeren in Noord-Nederland

In Noord-Nederland wordt op basisscholen steeds vaker geëxperimenteerd met programmeerlessen. Veel verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, zowel vanuit het onderwijs zelf als vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Voor scholen is het lastig om een goede keus te maken uit het groeiend aanbod van lessen en programma’s. Om scholen bij hun keus te helpen brengt Bètapunt Noord, samen met scholen en leerkrachten, het beschikbare aanbod aan programmeerlessen in kaart. Hierbij gaan we uit van de eigen ervaring van leerkrachten: voor de kieswijzer gebruiken we uitsluitend de input van leerkrachten met ervaring met programmeeronderwijs.

De kieswijzer programmeren in Noord-Nederland maakt het voor scholen mogelijk om lessenseries over programmeren te vergelijken. Zo kunnen scholen een goede afweging maken welke lessen uit het beschikbare aanbod zij wel willen gebruiken en welke niet.