Kieswijzer programmeren in Noord-Nederland

Kieswijzer programmeren in Noord-Nederland 

In Noord-Nederland wordt op basisscholen steeds vaker geëxperimenteerd met programmeerlessen. Veel verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, zowel vanuit het onderwijs zelf als vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Voor scholen is het lastig om een goede keus te maken uit het groeiend aanbod van lessen en programma’s. Om scholen bij hun keus te helpen brengt Bètapunt Noord, samen met scholen en leerkrachten, het beschikbare aanbod via kieswijzer in kaart. De kieswijzer is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring van leerkrachten die in de klas met de lesstof hebben gewerkt.

 

Doelen

De kieswijzer programmeren in Noord-Nederland maakt het voor scholen mogelijk om lessenseries over programmeren te vergelijken. Zo kunnen scholen een goede afweging maken welke lessen uit het beschikbare aanbod zij wel willen gebruiken en welke niet. De toegevoegde waarde van de kieswijzer is dat deze inzichtelijk maakt wat kinderen van de lessen leren op het gebied van programmeren en computational thinking. Het is dus niet bedoeld als een nieuwe zoekmachine voor programmeerlessen, daarvoor zijn voldoende bestaande initiatieven (bijvoorbeeld hier of hier).

Door inzichtelijk te maken wat kinderen van de lessen leren wordt het voor scholen mogelijk om combinaties van lessenseries te maken die er toe leiden dat kinderen de basisschool verlaten met goede programmeervaardigheden.

Contact

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met de coördinatoren van Bètapunt Noord: Helmar Rouwenhorst (scholen in Groningen en Drenthe), Anke Postma (scholen in Friesland).