In Nederland zijn acht regionetwerken actief die scholen ondersteunen bij de invoering van wetenschap en technologie in het lesprogramma. Bètapunt Noord is een van die acht. Jet-net & Technet bracht in kaart op welke wijze de regionetwerken invulling geven aan hun opdracht.

Projectleiders van alle acht regionetwerken zijn voor dit onderzoek geïnterviewd. Uit de gesprekken blijkt dat iedere regio zijn eigen specifieke kenmerken en uitdagingen kent. De landelijk uitgezette opdracht aan de regionetwerken krijgt daardoor op heel verschillende manieren invulling. Wat de regionetwerken gemeen hebben, is hun aanjagende rol richting scholen. De regionetwerken activeren en stimuleren scholen om W&T-onderwijs aan te bieden.

De interviews zijn samengebracht in de publicatie W&T-netwerken brengen wetenschap- en techhnologieonderwijs in beweging.