Wonderwel, welkom in het huis van de toekomst, is een boek voor kinderen over wonen in de toekomst. Het boek vertaalt natuur, techniek en duurzaamheid op een vrolijke manier naar kinderen en hun ouders. Voor leerkrachten in het PO en start VO biedt het inspiratie voor betekenisvol W&T onderwijs.

Het eigen huis van kinderen dient als uitgangspunt voor gesprekken over basisvoorzieningen zoals drinkwater, riool, verwarming, elektriciteit en internet. Hoe ziet dit er nu uit en hoe werkt het? En hoe zou het  eruitzien in het duurzame huis van de toekomst? Naast allerlei prikkelende vragen staan er in het boek ook interviews met technici die zorgen dat alles het elke dag doet.

Het boek is gekoppeld aan de website wonderwel.nu. Op deze site staan onder andere suggesties voor ouders om met hun kinderen in gesprek gegaan over onderwerpen als drinkwater, riool, voedsel, en energie. Deze suggesties zijn ook heel bruikbaar in de klas als basis voor een klassengesprek.

Wonderwel, welkom in het huis van de toekomst kan worden besteld via de website wonderwel.nu.