Door snelle veranderingen in de economie en maatschappij veranderen en verdwijnen beroepen. Daarnaast ontstaan er onder andere in de technische sector grote tekorten aan personeel. Uit onderzoek is bekend dat het belangrijk is om kinderen al op jonge leeftijd ervaringen te laten opdoen met diverse beroepen en sectoren om hen goed voor te bereiden op de toekomst. Hierdoor kunnen ze later een bewuste en onderbouwde keuze maken voor een studie en loopbaan.

Er zijn veel organisaties die zich inspannen om technische beroepen onder de aandacht te brengen bij jongeren. Er is echter weinig bekend over de mate waarin er aandacht is voor (technische beroepsoriëntatie in het primair onderwijs en over de effecten van deze inspanningen. Dit leidde tot het onderzoek ‘Beroepsoriëntatie op de basisschool’ dat TechYourFuture uitvoerde in samenwerking met TechniekTalent.nu. De uitkomsten van dit onderzoek zijn beschreven in het onderzoeksrapport dat bedoeld is voor iedereen binnen en buiten het onderwijs, die geïnteresseerd is in (technische) beroepsoriëntatie, techniekonderwijs en/of talentontwikkeling. De aanbevelingen zijn vooral relevant voor basisscholen en organisaties die zich bezighouden met beroepsoriëntatie binnen het primair onderwijs.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de ervaringen met beroepsoriëntatie in het primair onderwijs wisselend zijn. Het huidige aanbod bestaat voornamelijk uit activiteiten waarbij de nadruk niet specifiek op beroepsoriëntatie ligt, maar op andere thema’s zoals Wetenschap en Technologie, onderzoekend en ontwerpend leren, of talentontwikkeling. Hoewel het moeilijk is de effectiviteit van beroepsoriëntatie te meten, kan er een aantal elementen worden benoemd die beroepsoriëntatie succesvol maken en welke aspecten een uitdaging vormen in de praktijk. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor de praktijk, onder andere:

  • Start vroeg met beroepsoriëntatie (rond leeftijd 6/7 jaar);
  • Laat een breed en divers aanbod van beroepen en activiteiten zien;
  • Combineer beroepeninformatie met talentontwikkeling;
  • Houd rekening met de beelden en attitude van de leerkracht.

De overige aanbevelingen zijn terug te lezen in genoemd onderzoeksrapport.