Op 27 mei jl. ontmoetten bijna vijftig museumdirecteuren, W&T-experts en beleidsmakers vanuit diverse ministeries en gemeenten elkaar in Den Haag. VSC, NEMO en Naturalis presenteerden na een jaar onderzoek het inventarisatierapport over leerecosystemen in het kader van project Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat.

Potentie voor leerecosystemen is groot

Uit het onderzoek blijkt dat de potentie voor leerecosystemen in Nederland groot is. Er zijn veel kansen voor groei m.b.t. lokaal overzicht, samenwerking en het creëren en verbinden van activiteiten.

Een leerecosysteem is enerzijds een lokaal samenwerkingsverband tussen organisaties – scholen, BSO’s, musea en science centers, natuurorganisaties, bibliotheken, culturele instellingen, buitenschoolse clubs, maak- plaatsen, fablabs, buurtcentra etc. – rond een bepaald onderwerp. Natuur bijvoor- beeld, of tinkeren.

Binnen een leerecosysteem worden bestaande leermogelijkheden beter met elkaar verbonden en gezamenlijk nieuwe leermogelijkheden en leerpaden gecreëerd.

Naast een samenwerkingsverband is een leerecosysteem dan ook vooral een omgeving voor een kind. In die omgeving kan een kind zijn/haar eigen leerpaden samenstellen en talenten steeds verder ontwikkelen, vanuit de eigen nieuwsgierigheid en interesse.

 

Gezamenlijke inzet

Door gezamenlijke inzet wordt het mogelijk dat ieder kind zijn talent op gebied van wetenschap, natuur en technologie altijd verder kan ontwikkelen. De pilots in Leiden en Amsterdam zijn op dit moment in volle gang. Nieuwe ideeën en vervolgstappen worden in de komende periode ontwikkeld met de deelnemende organisaties.

Er bestaat geen blauwdruk om een leerecosysteem op te zetten, aangezien iedere regio zijn eigen specifieke kenmerken en mogelijkheden heeft. De onderzoekers moedigen lokale initiatieven aan. Het document Key findings kan daarbij behulpzaam zijn.

Key findings en het inventarisatierapport, inclusief stappenplan voor lokale pioniers, zijn digitaal beschikbaar via www.vsc-netwerk.nl. Hier is ook een verslag van 27 mei.