RSG Wolfsbos en Stichting Bijeen hebben een nieuw initiatief ontwikkeld om kinderen uit groep 8 meer uit te dagen om zodoende een betere start te maken in het voortgezet onderwijs. Bijzonder aan het initiatief is dat ouderbetrokkenheid hierbij een belangrijke rol speelt.

Ouderbetrokkenheid

Het initiatief steekt in op de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden bij kinderen. Hierbij valt te denken aan ondernemen met de 3D-printer, leren programmeren, maakonderwijs en techniekworkshops. Ook zal er veel aandacht worden besteed aan media-wijsheid, ict-vaardigheden, samenwerking en communicatie. Juist door ook de ouders actief te betrekken bij de diverse projecten, zal een didactische partnerschap ontstaan. Dit houdt in dat ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor hetgeen het kind leert. Voorafgaande aan het project, krijgen zowel de kinderen als de ouders een uitgebreide voorlichting wat ze kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt.

Doorlopend project van basis naar voortgezet onderwijs

Zo’n 80% van de kinderen van Stichting Bijeen (openbaar basisonderwijs) stroomt door naar RSG Wolfsbos (openbaar voortgezet onderwijs). Petra Hummel, werkzaam bij RSG Wolfsbos, is één van de initiatiefnemers van het project. Petra geeft aan: “Het is een logische stap om het project waarmee in groep 8 wordt begonnen, ook door te trekken op de middelbare school. Zowel de kinderen als de ouders worden gestimuleerd om mee te doen aan de activiteiten waar ze op de basisschool al mee zijn gestart. Op deze manier krijgen het kind en zijn of haar ouders de zorg en aandacht die ze nodig hebben en kan het kind zich op een goede manier ontwikkelen binnen het voortgezet onderwijs.”

Het project zal in januari 2018 van start gaan.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Petra Hummel, projectleider techniek RSG Wolfsbos.