Ben jij de ideale coördinator bij jou op school? Of heb je goede ideeën over hoe je jouw schoolteam nog beter kan laten draaien, en wat jouw rol daarin kan zijn? Dan is het Ministerie van OCW op zoek naar jou!

Deel jouw mening en lever een bijdrage aan de kennis over lerarenteams en de rollen daarbinnen. Het onderzoek richt zich op manieren om het onderwijs in Nederland nog beter en boeiender te maken, voor zowel leerlingen als leraren.

Het Ministerie van OCW is op zoek naar scholen waar de (techniek)coördinator, iemand uit de directie en/of een (reguliere) leerkracht ongeveer 30 minuten over de rol van de coördinator  geïnterviewd wil worden. Hiermee wil het ministerie inzicht krijgen in de huidige en gewenste situatie wat betreft de inzet van (vakinhoudelijke) coördinatoren op basisscholen.

Heb je interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? De interviews worden gehouden van 2 oktober t/m 24 november. Dagen en tijden zijn flexibel in te plannen.
Voor meer informatie en aanmelden kun je per e-mail (f.e.vangils@minocw.nl) of telefonisch (06-46147222) contact opnemen.