De komende maanden ontvangen alle Friese basisscholen een robot die leerlingen zelf in elkaar kunnen zetten. Om kinderen en hun leerkrachten vertrouwd te maken met techniek en hen voor te bereiden op een toekomst waarin technologie en robotica een steeds belangrijker rol zullen spelen.

Het initiatief komt van de high tech bedrijven van Innovatiecluster Drachten in samenwerking met de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de twee organisaties voor basisonderwijs in Fryslân. Deze organisaties willen kinderen op zo vroeg mogelijke leeftijd laten kennismaken met techniek, zodat ze ze later hopelijk kiezen voor een vervolgopleiding in de techniek. Hoogtechnologische bedrijven kunnen moeilijk aan geschikt personeel komen, terwijl de maatschappelijke ontwikkelingen op technisch gebied razend snel gaan.

Het Edu Robotics project zorgt ervoor dat alle scholen in Fryslân dit jaar een zelfbouwrobotpakket ontvangen. De scholen ontvangen een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino “hart” (de processor) te besturen/programmeren is. Bijgevoegd komt een lespakket om de robots in elkaar te zetten en leraren opgang te helpen. Daarnaast is er een werkgroep opgestart om te kijken hoe de Meccanoid een permanentere plek kan krijgen in het bestaande curriculum. Ook zijn de pabo’s en technische HBO opleidingen gevraagd om vooral ook na te denken wat zij met hun studenten kunnen toevoegen. Op deze manier proberen Innovatiecluster Drachten wetenschap en techniek door middel van robotica in het onderwijs een boost te geven. De verwachting en hoop is dat na dit project andere provincies volgen.

Bron: www.icdrachten.nl