Onderwijs in Natuur en Techniek stimuleert kinderen om aan de slag te gaan met hun eigen onderzoeksvragen en ontwerpend leren. Maar hoe is nu eigenlijk de stand van zaken op scholen met betrekking tot dit domein? Hoeveel tijd besteden scholen gemiddeld aan onderwijs in Natuur en Techniek? En hoe zit het met de leerlingprestaties? Presteren leerlingen van nu beter dan die van vier jaar geleden? Peil.onderwijs zocht het uit.

Uitreiking rapportage Peil.Natuur en Techniek
Op 1 juni jl. reikte de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs de eerste exemplaren van de rapportage van Peil.Natuur en Techniek uit aan een groep professionals die zich dagelijks inzet om het onderwijs in Wetenschap en Technologie te stimuleren: de regionale netwerken van schoolbesturen die samen met Platform Bèta Techniek werken aan de ambities van het Techniekpact. Grietha de Boer (Coördinator Groningen) nam namens Bètapunt Noord het rapport in ontvangst.

Onderzoek
Peil.onderwijs onderzocht wat leerlingen op het gebied van Natuur en Techniek kennen en kunnen. Het onderzoek geeft tevens een beeld van de invulling die scholen en leerkrachten kiezen om leerlingen te inspireren en hen aan te zetten tot ontdekken en experimenteren. Het is daarbij cruciaal dat de leerkracht beschikt over de juiste vaardigheden om de kinderen te stimuleren een onderzoekende houding aan te nemen. Maar veel leerkrachten zijn zelf nog maar net begonnen met dit type onderwijs waardoor ze nog erg zoekend zijn. Investeren in leerkrachten en teamontwikkeling is daarom een voorwaarde om onderwijs in Natuur en Techniek een stap verder te helpen.

Enkele conclusies Peil.Natuur en Techniek 2017

  • Er zijn grote verschillen in de tijd die scholen aan onderwijs in Natuur en Techniek besteden.
  • Leerlingen zijn over het algemeen enthousiast over Natuur en Techniek.
  • Vooral leerlingkenmerken zoals vrijetijdsbesteding aan Natuur en Techniek en verwacht brugklasniveau hebben een positieve invloed.
  • Het opzetten van een experiment en trekken van conclusies is voor vrijwel alle leerlingen nog moeilijk.

Over Peil.Natuur en Techniek
Peil.Natuur en Techniek geeft inzicht in het aanbod van basisscholen, de prestaties van leerlingen in groep 8 en de trends ten opzichte van de vorige peilingen in 2008 en 2010.

Meer resultaten van Peil.Natuur en Techniek zijn te vinden op de website.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TTQPAji4s1U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>