Titel van de vervolgpagina

TjongerTalent

In augustus 2013 is ’tjong®talent van start gegaan op CBS De Pream in De Knipe, CBS De Akker in Oosterwolde en CBS De Adelaar in Wolvega. ‘tjong®talent is een initiatief om meer- en hoogbegaafde leerlingen een breed onderwijsaanbod te kunnen garanderen. Deze leerlingen worden na screening geplaatst in een toptalentklas. Het stimuleren van een onderzoekende houding om talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen is het uiteindelijke doel.

 

Naast de toptalentklassen (meer- en hoogbegaafde leerlingen) is er ook aandacht voor de overige leerlingen met een talent. Ieder kind heeft immers een talent. Deze leerlingen komen na aanmelding in een talentklas van hun eigen school (vanaf 2016-2017):

 • Natuur & Biologie
 • Wetenschap & Techniek
 • Rekenen/ Wiskunde
 • Sport
 • Muziek
 • Toneel/ Drama
 • Tekenen/ Schilderen/ Beeldhouwen
 • Geschiedenis/ Politiek
 • Taal/ Vreemde Talen (Media/ ICT)
 • Aardrijkskunde
 • Koken

Lees verder op de website van ’tjong®talent.

Projectplan ’tjong®talent.nl

 

Deelnemende organisaties