Kieswijzer programmeren in Noord-Nederland

Kieswijzer programmeren in Noord-Nederland

De kieswijzer programmeren in Noord-Nederland maakt het voor scholen mogelijk om lessenseries over programmeren te vergelijken. Zo kunnen scholen een goede afweging maken welke lessen uit het beschikbare aanbod zij wel willen gebruiken en welke niet.