Techniek, Talent en Energie

Techniek, Talent en Energie

Techniek, Talent & Energie (TT&E) is een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8, die aansluit bij het Wetenschap- & Techniekonderwijs, het onderzoekend en ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen en leerkrachten. De leerlijn draait om energietransitie en neemt het Nederlandse energiesysteem als uitgangspunt. Het omvat per groep lessen met als vaste onderdelen: Kennis, Onderzoeken, Bouwen en Spel.

Energie wordt voor de leerlingen als een spannend, tastbaar en levend onderwerp gebracht.
De kinderen komen in aanraking met de verschillende aspecten van energie: Van energie in je lijf, stroomkringen, energie van de zon, magnetisme en duurzaam gebruik van energie, tot de manier waarop het energiedistributienetwerk in ons land is vormgegeven.

Het programma, dat toepasbaar is in diverse schooltypen en in combinatieklassen, vervangt een deel van het huidige curriculum en sluit aan bij de kerndoelen. Onderwijskundige uitgangspunten zijn het onderzoekend en ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen.

TT&E daagt leerlingen uit met oplossingen te komen, wordt verbonden met emotie en voorzien van opdrachten waarbij zaken als spelend leren en zelf ervaren aan de orde zijn.

Materiaal en scholing
Bij aanschaf van de leerlijn ontvangt de school het lesmateriaal (lesmappen, spellen, prentenboeken, materialen ten behoeve van de verschillende lessen) per groep in handzame plastic boxen.

Om inhoudelijk en didactisch optimale resultaten te bereiken met de leerlijn, wordt de implementatie ervan gekoppeld aan een scholing voor leerkrachten. Deze bestaat uit een plenaire introductie voor het gehele team. Afhankelijk van ervaring en wensen kunnen aanvullende trainingen (didactiek en inhoud en TalentenKracht E-coaching) worden verzorgd.

Daarnaast krijgt elke leerkracht toegang tot de website waar al het lesmateriaal, de achtergrondinformatie en verdiepingssuggesties (filmpjes, spellen, sites) te downloaden zijn.

Totaaloverzicht en proeflessen
Via deze link vindt u een overzicht van alle lessen en van elke groep de eerste les. Het geeft een indruk van de materialen en maakt duidelijk hoe de website het de leerkracht gemakkelijk maakt omdat hij of zij alle benodigde materialen direct beschikbaar heeft.

Informatie
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met projectcoördinator Lisette Schrage via l.schrage@pl.hanze.nl.

Duurzaam Drenthe

Op verzoek van de provincie Drenthe is namens Bètapunt Noord door de Hanzehogeschool en Klassewijzer, speciaal voor Drentse basisscholen de aanvullende lessenserie ‘Duurzaam Drenthe’ ontwikkeld. Voor de provincie Drenthe zijn energie en duurzaamheid belangrijke thema’s. Dit lespakket moet bijdragen aan bewustwording onder de leerlingen over de manier waarop met ruimte en grondstoffen wordt omgegaan. Provincie Drenthe zet hiermee in op vier elkaar beïnvloedende milieu- en duurzaamheidsthema’s: water, afval, kringloop en biodiversiteit. Naast bewustwording helpt deze lessenserie leerlingen bij de vraag: wat kan ik duurzaam anders doen?

Voor meer informatie over Duurzaam Drenthe kunt u mailen met Pauline Groenhof van de Pedagogische Academie via p.k.groenhof@pl.hanze.nl.