SLO Wetenschap & Technologie

SLO Wetenschap & Technologie

Nieuwsgierig, creatief, kritisch en ondernemend zijn. Deze houding en vaardigheden helpen kinderen nu en in de toekomst om succesvol te zijn. Op de site van SLO zijn de componenten van W&T-onderwijs te vinden die hieraan bijdragen: leerlijnen voor onderzoeken en ontwerpen, overzichten van houdings- en kennisaspecten, en voorbeelden voor implementatie in het curriculum.

Over W&T

Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Vanuit hun verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen of signaleren ze problemen of behoeften. Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden te (onder-)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken voor problemen. Kinderen leren al doende het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich daarbij denkwijzen eigen te maken. Omdat de vragen en problemen altijd betrekking hebben op een onderwerp, leren ze ook over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de wereld om hen heen voorkomen of plaatsvinden.

Bij W&T is veel ruimte voor de brede ontwikkeling van leerlingen. De W&T-benadering sluit aan bij hoe kinderen zich verhouden tot hun leef- en fantasiewereld.

Lees en ontdek meer over W&T op wetenschapentechnologie.slo.nl