Maakotheek

Maakotheek

Stichting Maakotheek is opgericht in 2016. Maakotheek werkt aan een wereld waar álle kinderen hun talenten optimaal kunnen benutten en ontplooien; kinderen die niet alleen goed zijn met taal en rekenen, maar die ook technologisch geletterd zijn. Het weten te gebruiken en toepassen van techniek en technologie is voor hen vanzelfsprekend geworden.

Stichting Maakotheek vindt het essentieel dat kinderen zelf oplossingen kunnen bedenken en zelf dingen kunnen maken. Zelf dingen máken met gebruik van techniek en technologie. Dingen écht ervaren, voelen. Dat geeft kinderen een gevoel van invloed, van regie en controle in een snel veranderende wereld.

Leskisten en techniek
Maakotheek wil dit bereiken door alles-in-één Maakboxen te verhuren aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. In deze boxen (leskisten) zitten niet alleen alle materialen om techniek in het onderwijs op te nemen, maar ook uitgewerkte lessen en instructievideo’s. Daardoor kunnen leraren doen waar ze goed in zijn: onderwijzen! Geen gedoe meer om materialen compleet en werkend te hebben en geen kostbare tijd gebruiken om lessen te ontwikkelen.

Professionaliseren leraren
Leraren worden zo opgeleid om alle benodigde kennis en vaardigheden aan te bieden bínnen en in verbinding mét het curriculum van de school. Het gebruik van een Maakbox op en door school borgt daarmee de overdracht van technische kennis en de daaraan verbonden vaardigheden voor langere termijn.

Ondersteuning
Ter ondersteuning en kennismaking voor de scholen geeft Maakotheek graag acte de présence bij onder meer W&T-cafés, en informatiemarkten. Ook verzorgen zij kennismakingsworkshops en kick-off bijeenkomsten. Tot slot stelt Maakotheek een handige online W&T-begrotingshulp ter beschikking van de scholen.

Met dit alles-in-1 pakket stimuleert Maakotheek de implementatie van Wetenschap & Technologie op alle scholen in Noord-Nederland.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Keesom, schooladviseur Noord-Nederland
06 28679408 of via ton.keesom@maakotheek.nl

It’s all out-of-the-box