Handreiking ontdeklabs in het onderwijs

Op steeds meer plekken in het land ontstaan inspiratie- ruimtes waarin leraren en leerlingen kunnen experimente- ren met technologie. De populariteit van deze zogeheten ontdeklabs in het onderwijs groeit.

Met ontdeklabs geven schoolbesturen hun leerlingen en leraren de ruimte om nieuwe kennis op te doen en spelenderwijs nieuwe ict- toepassingen te ontdekken en te benutten. Het zijn vaak aantrekkelijke en inspirerende ruimtes, waar leraren en leerlingen de kans krijgen om buiten de normale onderwijssetting te werken aan andere manieren van onderwijs en waar besturen zich in de regio mee kunnen profileren.

In deze handreiking lees je:


  • voor wie een ontdeklab interessant is en waarom

  • welke typen ontdeklabs er in de praktijk zijn

  • hoe je zelf een ontdeklab start en wat daarbij komt kijken