De Kubusschool, Technasium voor het basisonderwijs

Technologische ontwikkelingen gaan hard. Ze bepalen mede hoe wij leven, werken en onze samenleving inrichten. Tegelijkertijd is het nauwelijks te voorspellen hoe de toekomst van werk en leven eruit zal zien. Hoe pas je daar je onderwijs op aan? De Kubusschool, een soort van technasium voor het basisonderwijs, ziet onzekerheid als uitdaging. Als een middel om de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Uitgangspunten zijn een open houding, onderzoeken en experimenteren. 

De Kubusschool heeft optimale talentontwikkeling van de leerling als doel. Kubusscholen werken hieraan door:

  • leerlingen out of the box te leren denken;
  • hun probleemoplossend vermogen aan te wakkeren;
  • het aanleren van verschillende brainstormtechnieken;
  • onderlinge uitwisseling en samenwerking te bevorderen.

Leerkrachten begeleiden leerlingen op een coachende manier. Voor de procesbegeleiding gebruikt de Kubusschool de uit het bedrijfsleven bekende methode ‘Scrum’ om te evalueren en elkaar feedback te geven en te ontvangen. 

Kubusscholen werken waar mogelijk samen met bedrijven. Leerlingen uit groep 6 en 7 van Kubusschool OBS Joseph Haydn hielpen bijvoorbeeld ondernemers uit het Noorden bij het vinden van creatieve oplossingen voor de problemen waar zij tegenaanlopen.

Meer informatie over Kubusscholen