Per 1 december a.s. stopt de landelijke subsidie voor de regionale wetenschap- en technologienetwerken. Daarmee komt er een einde aan de werkzaamheden van Bètapunt Noord.

Tijdelijk netwerk

De regionetwerken maakten deel uit van een pakket landelijke stimuleringsmaatregelen met een vastgestelde looptijd en een vastgestelde financiering vanuit het Ministerie van OC&W. Vanaf de oprichting in 2012 was duidelijk dat Bètapunt Noord een tijdelijk netwerk zou zijn met als eindpunt 2020.

Einddatum 1 december

Het afbouwen van onze taken is gaande sinds 2018. Op 1 december van dit jaar zullen wij onze werkzaamheden officieel beëindigen.

Terugblik

In de afgelopen acht jaar heeft Bètapunt Noord, als een van de acht regionetwerken voor W&T, bijgedragen aan de invoering van wetenschap en technologie op basisscholen in Noord-Nederland. Vanuit een adviserende rol werkten we samen met scholen en bedrijven in de drie noordelijke provincies aan scholing, uiteenlopende projecten, initiatieven en producten met als doel om de bètatalenten van leerlingen te stimuleren en wetenschap- en technologie een vast onderdeel van het lesprogramma te maken.

Met trots kijken we terug op acht jaar samenwerking, ontwikkeling, innovatie en kennisdeling, waarbij we als high lights willen noemen: de BPN symposia en de W&T-cafés, de ontwikkeling van de leerlijn Techniek, Talent & Energie, de Kieswijzer Programmeren en het tot stand komen van alle samenwerkingen tussen scholen en bedrijven waarbij wij, op een of andere wijze, van toegevoegde waarde konden zijn.

Afronding werkzaamheden

De komende weken besteden we aan de afronding van de nog lopende activiteiten met onze samenwerkingspartners. De website blijft in ieder geval bestaan tot en met 31 december 2021. De site zal echter niet meer wekelijks bijgewerkt worden. De laatste nieuwsbrief verschijnt in november 2020. De berichtgeving via Facebook en Twitter zal dan ook stoppen.

W&T na 1 december

Mocht u na 1 december 2020 vragen hebben over de invoering van wetenschap en technologie in de klas, dan verwijzen we u graag naar de contactpagina op de website van Bètapunt Noord, de kennispartners van Bètapunt Noord en naar landelijke organisaties zoals Nationaal Techniekpact 2020, Platform Talent voor Technologie en de verschillende wetenschapsknooppunten.

Dank aan alle samenwerkingspartners

Tot slot een woord van dank aan onze adviescommissie en alle schoolbesturen, scholen, bedrijven en overheden waar wij in de afgelopen acht jaar mee mochten samenwerken. We zijn met elkaar een eind gekomen en we wensen iedereen veel succes bij de verdere verankering van wetenschap en technologie in het basisonderwijs.

Met vriendelijke groet,

Sijbrand Dijkstra
Anke Postma
Helmar Rouwenhorst
Joke Dijk
Kim van Steenwijk
Lisette Schrage