Op woendagochtend 18 november jl. vertrokken de leerlingen van OBS It Bûtenplak uit Hoornsterzwaag op de fiets naar het bos. Niets bijzonders zou je denken, ware het niet dat het bos waar de kinderen naar op weg waren, nog niet bestaat!

Meer Bomen Nu

De leerlingen werden ingeschakeld door bosboeren Richard en Mariska die in het kader van de grootschalige klimaatcampagne Meer Bomen Nu, op Nationale Boomfeestdag, startten met de aanplant van een nieuw voedselbos. De leerlingen hielpen de bosboeren met het planten van de eerste van maar liefst 75.000 bomen en struiken.

Aandacht voor klimaat en biodiversiteit

‘Voor de kinderen was dit een fantastische belevenis’, zegt schooldirecteur Jan Russchen. ‘De kinderen begrijpen het belang van deze activiteit. Ze snappen goed wat het nut is van het voedselbos voor het klimaat en de biodiversiteit. En dat het Jeugdjournaal aanwezig was om de gebeurtenis vast te leggen maakte voor de kinderen extra duidelijk dat het echt ergens om gaat. Het Jeugdjournaal komt niet zo maar langs!’

Buiten als (basis)school

Dat de leerlingen van de school de bosboeren wilden helpen is geen toevalstreffer. De school heet niet voor niets It Bûtenplak (De buitenplek). ‘Bij ons op school is er veel aandacht voor natuur en duurzaamheid’, vertelt Russchen. Het aanplanten van een nieuw bos past helemaal binnen ons onderwijsconcept van veel bewegen, vaak naar buiten en genieten van de natuur. Ons motto is dan ook ‘Buiten als basis(school)’.’

Meer Bomen Nu verzamelt samen met vrijwilligers jonge struiken en bomen in natuurgebieden en plant die op andere plekken terug. Daarmee streeft de organisatie drie doelen na: CO2 opslag in bomen en struiken, verhogen van de biodiversiteit en bewustwording creëren rond verplanten. Er zijn oogst- en plantlocaties op verschillende plekken in Nederland. Iedereen kan vrijwilliger worden.