Op 9 december a.s. organiseert schoolbestuur O2G2 een online W&T-kenniscafé in samenwerking met Bètapunt Noord. Gastspreker is Pedro de Bruyckere, jongeren- en onderwijsdeskundige. Als onderzoeker en pedagoog aan de universiteit van Gent ontkracht hij mythes over onderwijs en jongeren.
Tijdens dit kenniscafé staat het vieren van een onderzoekende houding voorop. Niet alleen bij kinderen maar ook bij volwassenen!

Programma

Vanaf 15.15 uur Inloggen in Teams (programma met linkjes volgt!)
15.30 uur Opening
15.40 uur Het stimuleren van een onderzoekende houding – Pedro de Bruyckere
16.30 uur Intermezzo
16.40 uur Keuzeronde: het stimuleren van een onderzoekende houding bij leerlingen
17.10 uur Wisselmoment
17.20 uur Onderzoeksmatig werken bij Openbaar Onderwijs Groningen
17.50 uur Afsluiting
18.00 uur Napraten en thuisborrel

1. Key note Pedro de Bruyckere: Het stimuleren van een onderzoekende houding

Pedro de Bruyckere is pedagoog, onderzoeker, mythbuster en zelfverklaard verslaafde aan populaire cultuur. Schreef vele boeken (waaronder ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’) en is waanzinnig productief online, zie zijn blogs of sociale media.
Een onderzoekende houding is belangrijk bij docenten en leerlingen, daarover lijken veel mensen het eens. Dat praktijk en wetenschap invloed op elkaar moeten hebben, lijkt ook een open deur. Maar wat dit concreet betekent, dat wordt al snel een stuk moeilijker te omschrijven. In zijn bijdrage gaat Pedro De Bruyckere eerst in op deze vragen om zo concrete handvatten aan te reiken om zowel bij jezelf als docent als ook bij je leerlingen een zinvolle onderzoekende houding na te streven. Want dat is ook nog een belangrijke vraag: wat levert dit alles nu op?

2. Keuzeronde: Het stimuleren van een onderzoekende houding bij leerlingen

Tijdens deze ronde kan je kiezen uit de drie onderstaande sessies. Toch keuzestress? Wees gerust, alle sessies worden opgenomen en zijn later ook terug te kijken.

Sessie 1. Korine Zandstra , Klassewijzer
(Vooral voor onderbouw PO)
Jonge kinderen; grenzeloos nieuwsgierig zijn ze! En vol enthousiasme ontdekken en onderzoeken ze de wereld om zich heen. Waarom lijkt het dat deze natuurlijke houding tijdens de basisschoolperiode vervaagt of zelfs verdwijnt? En dat terwijl deze houding zó belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen!
Volwassenen zijn van groot belang bij het behouden van een ontdekkende en onderzoekende houding. Zien we hun nieuwsgierigheid? Kunnen we de juiste vragen stellen zodat kinderen hun talent verder kunnen ontwikkelen? Daarover gaat de workshop. Je leert zelf ervaren wat verwondering is en hoe je daarbij prikkelende en stimulerende vragen kunt stellen!

Sessie 2. Sander Koenen, 
(Vooral voor bovenbouw PO)
Sander Koenen (1980) is opgeleid als journalist, ‘creative’ van beroep en mateloos nieuwsgierig van nature. Hij schreef methodes voor Malmberg, het lesprogramma van SpaceBuzz en de theatershow Space Academy, die hij samen met astronaut André Kuipers speelt in het theater. In zijn webinar laat Sander zien hoe je als leerkracht nieuwsgierigheid een prominente rol kunt geven in je lessen en zo leerlingen (in welke les dan ook) in aanraking kunt brengen met wetenschap & techniek. Een belofte doet hij vast: na deze workshop ziet de wereld om je heen er heel anders uit!

Sessie 3. Scholierenacademie RUG
(Vooral voor VO)
De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen zet zich in om wetenschap toegankelijk te maken voor het basis- en voortgezet onderwijs en de aansluiting met het hoger onderwijs te bevorderen. Marco Schots presenteert onder andere het lespakket Expeditie Onderzoek, waarin het stimuleren van de nieuwsgierigheid van leerlingen een centrale rol speelt. Het lespakket is gratis te bestellen via rug.nl/leraren en in deze sessie gaat Marco in op hoe je met het lespakket in de klas kan werken en er het meest uit kan halen. Nieuwsgierig? Wees erbij!

3. Onderzoeksmatig werken bij Openbaar Onderwijs Groningen

Hoe dragen we in onze organisatie bij aan een onderzoekende cultuur, visieontwikkeling en praktische handvatten voor de praktijk? Vanuit de onderzoeksagenda zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd, zoals de leergang Onderzoek & Onderwijsontwikkeling, leraaronderzoeken, een community of learners (COL) en de Kenniscafés om aandacht te geven aan onderzoeksmatig werken. Vanuit deze activiteiten is dit jaar een volgende stap gezet met de oprichting van thematische onderzoeksgroepen voor leraren, het zogeheten ‘Primoraat Kansengelijkheid door Talentontwikkeling’ voor het basisonderwijs en het ‘Didactoraat Actief Leren’ voor het voortgezet onderwijs.
Wat houden dit primoraat en didactoraat in en wat betekent dat voor jou? Je hoort het hier!

Napraten?

Om de ontmoeting en het van en met elkaar leren ook online mogelijk te maken, zullen na afloop verschillende ‘break out rooms’ zijn om nog met elkaar in gesprek te gaan. Dat kan natuurlijk prima onder het genot van een hapje en een drankje. Zorg goed voor jezelf!