Er bestond al een inspiratiemap onderzoekend en ontwerpend leren voor kleuters. Maar nu is er ook een map voor midden- en bovenbouw.

De map bestaat uit zestig activiteiten/lessen. Dertig voor de middenbouw en dertig voor de bovenbouw. De inspiratiemap is beschikbaar vanaf 1 oktober. Je kunt een hardcopy bestellen of het lesmateriaal gratis downloaden op www.iederkindeentalent.nl.