Het lespakket Wind voor NOP is ontwikkeld door Windpark Noordoostpolder. Het laat leerlingen kennismaken met het concept energie en met verschillende soorten energiebronnen. Leerlingen doen kennis op over de voordelen van energie uit wind.

Het pakket bestaat uit drie digitale lessen met filmpjes, werkbladen, proefjes en interactieve opdrachten. Er is een duidelijke handleiding waardoor ook ouders goed met dit materiaal kunnen werken.

De lessen maken voor een deel gebruik van informatie die door leerlingen thuis verzameld wordt. Daardoor suit dit pakket heel goed aan bij thuisonderwijs.