De natuur zit ingenieus in elkaar en heeft overal een oplossing voor. Daar kunnen wij nog eens wat van leren! En dat is precies wat veel wetenschappers doen. Ze observeren de natuur en kijken welke oplossingen planten en dieren hebben ‘ontwikkeld’ om te overleven.

Het nabootsen van ideeën uit de natuur om menselijke problemen op te lossen, heet biomimicry. Om kinderen te laten zien hoe inventief de natuur is en op welke wijze mensen gebruik kunnen maken van de oplossingen van de natuur, ontwikkelde BiomimicryNL een lespakket speciaal voor leerlingen van groep 5/6.

Het pakket bestaat uit een docentenhandleiding, een introductieles en vijf biomimicrylessen van elk 60 minuten. De bijbehorende opdrachten zijn bedoeld voor op het schoolplein, maar kunnen nu worden uitgevoerd in de tuin, een groenstrook of een park. Je kunt alle lessen doen, of een keuze maken.

De handleiding en de werkbladen voor leerlingen zijn gratis te downloaden.