Nu kinderen niet naar school gaan en vaders en moeders thuiswerken, wordt er dagelijks in ieder huishouden heel wat afval geproduceerd. Een mooie gelegenheid om afval en het scheiden ervan eens onder de loep te nemen. Dus ‘Aan de slag met afval’!

Leerlingen van groep 1 t/m 3 kunnen aan de slag met het online afvalspel. Op een speelse en interactieve manier leren ze welk afval in welke bak hoort. Er is een handleiding om de les te introduceren en je kunt afsluiten met een van de doe-opdrachten.
Voor kinderen die graag zingen en dansen is er een leuk lied over afval.