Spacetime Layers is een app waarmee leerlingen in een handomdraai zelf kaartlagen met informatie kunnen toevoegen aan een interactieve kaart. De app is voor allerlei doelen in te zetten. De app past goed bij eigentijds onderwijs want de tool draagt bij aan mediawijsheid, cultuuronderwijs, onderzoekend leren en vakoverstijgende didactiek.

De lokale omgeving als schatkist

Sporen uit het verleden zijn overal om ons heen. Denk aan namen van historische figuren op straatnaambordjes, gebouwen, monumenten, kunstwerken of bepaalde kenmerken in het landschap. Door op zoek te gaan naar het verhaal achter deze sporen ontdekken leerlingen dat het verleden voortleeft in alles om hen heen. Met Spacetime Layers kunnen zij vervolgens de informatie over deze sporen in kaart brengen en digitaal delen met alle gebruikers van de app. Zo wordt de lokale omgeving een schatkist voor cultuuronderwijs.

Betekenisvol leren in samenhang

Spacetime Layers is een manier om op een betekenisvolle manier in samenhang te leren, want alle vakken en vaardigheden komen voorbij. Stel, er stroomt een kanaal langs de school. Dan kun je uitzoeken waar het kanaal naartoe gaat (topo), wanneer het gegraven is (geschiedenis) en waarom (aardrijkskunde), hoe de sluis werkt (techniek) en welke dieren in het kanaal leven (biologie). Leerlingen kunnen informatie verzamelen in teams (samenwerken) en de informatie omzetten naar een leesbare tekst die gebruikt kan worden in de app (grammatica en spelling). Vervolgens kunnen ze met een kritische blik een feitencheck doen (mediawijsheid). Ten slotte kunnen ze met elkaar reflecteren op het eindproduct en bekijken of bijstellen nog nodig is voordat het item daadwerkelijk openbaar gemaakt wordt.

Spacetime Layers is een middel waarmee leerlingen informatie over hun eigen omgeving kunnen delen, op zo’n manier dat anderen er ook iets aan hebben.

Bekijk de website vanSpacetime Layers voor meer informatie en het aanvragen van een account.