Heb je als schoolteam behoefte aan het versterken van kennis omtrent W&T en zoek je inspiratie voor je lessen, denk dan eens aan een Inspiratieworkshop W&T of een Inspiratieles W&T.

Inspiratieworkshop W&T

Tijdens de Inspiratieworkshop W&T maak je met je team in 1,5 uur kennis met Wetenschap & Technologie volgens de principes van het Onderzoekend & Ontwerpend leren. Aan de hand van een thema dat aansluit bij veel lesmethodes en de kerndoelen van SLO, krijg je inspiratie voor W&T-onderwijs met alledaagse, niet kostbare materialen. Zo krijg je het Onderzoekend & Ontwerpend leren (nog) beter in de vingers.

Er zijn workshops ontwikkeld bij de thema’s ‘Energie’ en ‘Vastmaken & Verbinden’. De workshop begint met een introductie over Onderzoekend & Ontwerpend leren en een toelichting op de zeven werelden van techniek. Daarna verken je samen het thema van de workshop. De techniekcoach geeft uitleg over hoe je tot een onderzoeks- of ontwerpvraag komt om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. De workshop wordt afgesloten met een reflectie op wat er is gedaan en de toepasbaarheid hiervan in de eigen groep. Doel van de workshop is om je te laten ervaren wat werken volgens Onderzoekend & Ontwerpend leren betekent voor je rol en houding in de klas en wat het oplevert als je uitgaat van de nieuwsgierigheid van leerlingen.

Bij beide thema’s hoort een lijst met materialen die de school voor de workshop aanschaft (kosten ca. €135,- voor de complete materialenset bij het thema Energie en ca.€55,- voor de complete materialenset bij thema Vastmaken & Verbinden).

Scholen die een Inspiratieworkshop willen aanvragen kunnen dit doen via de Jet-Net & TechNet website. Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Inspiratieles W&T

Naast de Inspiratieworkshop biedt Jet-Net & TechNet ook de Inspiratieles W&T aan. Deze is voor individuele leerkrachten om in te zetten in hun eigen groep. Deze les heeft het karakter van ’teaching on the job’. De Inspiratieles is bedoeld om je (verder) kennis te laten maken met Onderzoekend & Ontwerpend leren en Wetenschap & Techniek. Je ervaart direct welk effect de methodiek Onderzoekend & Ontwerpend leren heeft op je groep.

Een Inspiratieles wordt verzorgd door de leerkracht samen met een techniekcoach. De leerkracht neemt het didactische deel voor zijn of haar rekening, de techniekcoach begeleidt op het thema van de les. In de lesbrief behorend bij de les staat de rolverdeling verder beschreven. Er zijn zeven Inspiratielessen, aansluitend bij verschillende thema’s, voor alle bouwen/groepen. Er zit altijd wel een geschikte les tussen. De inzet van de techniekcoach is gratis. De school zorgt voor de materialen die worden vermeld in de lesbrief.

Neem een kijkje bij de Inspiratielessen, via de link op de pagina kun je de Inspiratieles aanvragen. Scholen die meerdere lessen op één school willen aanvragen kunnen zich ook via de website aanmelden. Een medewerker van Jet-Net & TechNet neemt dan contact met je op om de planning van de inspiratielessen verder af te stemmen.

Advies over ondersteuning

Scholen die advies willen over ondersteuning kunnen bellen met Jet-Net & TechNet. Telefonisch zijn de medewerkers bereikbaar op maandag, dinsdag of donderdag via 085-0510618 (Anita) of 085-0510610 (Jeannette).

‘De Inspiratieworkshop past heel goed in een studiedag over W&T’