In schooljaar 2018/2019 konden basisscholen in Noord-Nederland via de regeling ‘Innovaties in de klas’ bij Bètapunt Noord een financiële bijdrage aanvragen om het wetenschap- en techniekonderwijs beter te integreren in het lesprogramma. Ook bestaande initiatieven konden met een financiële bijdrage verder ontwikkeld worden. Scholen pakten dat op heel verschillende manieren aan. In dit artikel presenteren we drie voorbeelden.

Techniekonderwijs verbinden met thematisch onderwijs

CBS Rehobot uit Oldekerk wilde techniekonderwijs verbinden met hun IPC-programma. IPC (International Primary Curriculum) is thematisch onderwijs dat tot doel heeft kinderen zo effectief mogelijk te laten leren. Onderwerpen worden vakoverstijgend aangeboden en kinderen worden gestimuleerd om te leren vanuit hun eigen talenten. Onderzoekend en Ontdekkend leren zijn vaste onderdelen binnen de thema’s, evenals de mogelijkheden voor leerlingen om te werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden.

Op CBS Rehobot hebben ze het aangevraagde budget gebruikt om zich te oriënteren op verschillende mogelijkheden waarop techniek opgenomen zou kunnen worden binnen de IPC-thema’s.  De directeur heeft hiervoor vijf webinars bijgewoond over implementatie van techniek in het lesprogramma. Aan externe partijen is gevraagd om presentaties te komen geven op school over techniekonderwijs en de inzet van materialen daarbij.

Er is contact gezocht met een school voor voortgezet onderwijs in de buurt. Er werd een samenwerking opgezet waardoor de leerlingen van de basisschool nu ook gebruik kunnen maken van het technieklokaal op de vo-school. Voor de onderbouw zijn materialen aangeschaft waarmee de jongste kinderen een start kunnen maken met programmeren.

Tot slot zijn alle bevindingen vertaald naar een visiedocument ‘Wetenschap en Techniek op de Rehobot’. Dit document is ingediend bij het College van Bestuur van Quadraten met daarbij het verzoek tot extra financiering om de plannen zoals beschreven daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dat verzoek werd gehonoreerd waardoor CBS Rehobot onder andere een Techniekcoordinator kon aanstellen en nieuwe materialen voor W&T-onderwijs kon aanschaffen. De werkgroep Techniek-Onderzoekend Leren-IPC, houdt het vuurtje bij iedereen brandend.

Scholing leerkrachten in Onderzoekend en Ontwerpend leren

Op SWS De Nijewier in Tjalleberd heeft het aangevraagde budget ingezet voor scholing van leerkrachten op het gebied van ontwerpend leren volgens de empirische cyclus.In schooljaar 2018-2019 organiseerde de school vier studiedagen voor leerkrachten waarop alle facetten van ontwerpend leren de revue passeerden. In schooljaar 2019-2020 staan er drie periodes van acht weken op het rooster waarin ontwerpend leren centraal staat. Leerlingen kunnen kiezen aan welke thema’s ze willen deelnemen. Per week zijn er twee momenten waarop de leerlingen hiermee aan de slag kunnen. De school gebruikt (vooralsnog) de methode Blink Wereld als leidraad.

Leerlijn programmeren

Op IKC Prins Johan Friso in Harlingen had men via verschillende workshops in voorgaande jaren al enige ervaring opgedaan met programmeren en robotica. De wens bestond om deze onderwerpen steviger te verankeren in het lesprogramma middels een leerlijn programmeren. De school zoekt naar manieren om programmeren en robotica in te zetten als hulpmiddel tijdens het reguliere aanbod en vakkenpakket. Programmeren en robotica niet alleen als doel maar vooral ook als middel.

De leerkrachten van de school hebben een leerlijn programmeren en robotica ontworpen. Met de aangevraagde financiële bijdrage van Bètapunt is het pakket van benodigde leermaterialen verder aangevuld. De school heeft onder andere Beebots, mBots en Mindstorms aangeschaft.