21eeeuwse vaardigheden als probleemoplossend en creatief denken komen zowel voor in wetenschap en techniek als in kunsteducatie. De uitgangspunten van het TalentenKrachtprogramma zijn dan ook verbreed naar het domein van de kunsteducatie.

Ken jij de werkwijze van TalentenKracht en heb je ervaring met de manier waarop je middels deze aanpak de (bèta) talenten van de leerlingen in jouw klas stimuleert? Als je er enthousiast over bent en er meer mee wilt doen, dan is het coachingsprogramma Curious Minds misschien wel iets voor jou.

Bij de Hanzehogeschool Groningen loopt het onderzoeksprogramma ‘Curious Minds – Kunsteducatie’. Binnen dit onderzoek is er voor leerkrachten in het primair onderwijs de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een kortdurend coachingsprogramma voor het geven van muzieklessen en lessen beeldende vorming. Zowel het onderzoek als de coaching vormen een vervolg op het Talentenkrachtprogramma waarin leerkrachten gecoacht werden in het stimuleren van talenten van leerlingen tijdens wetenschap- en technieklessen.

Kunsteducatie en creativiteit kunnen op allerlei manieren een positieve invloed hebben op denk- en handelingsvaardigheden van leerlingen. Het doel van deze coaching is het stimuleren van het creatieve talent van kinderen in muzieklessen en in beeldende lessen (o.a. tekenen, schilderen, handvaardigheid en textiel).

Als je aan dit programma deelneemt ontwikkel je kennis over creativiteit, ontvang je een werkboek en leer je nieuwe kennis toe te passen in je eigen lessen. Om zicht te krijgen op de processen in de les, worden tijdens het coachingstraject video-opnames gemaakt in de klas, die in een-op-een sessies worden besproken.

Leerkrachten, schooldirecteuren, cultuurcoördinatoren en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het onderzoeksteam.

Bij vragen of interesse kun je contact opnemen met l.h.hendriks@pl.hanze.nl.

Aan de slag met creatief talent in de klas? Meld je nu aan voor een korte coaching!

Vervolg Talentenkracht-
programma