De boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’ vertaalt onderzoeken die daadwerkelijk op universiteiten worden uitgevoerd naar onderzoeksprojecten die je met je leerlingen in de klas kunt doen. Het doel van de reeks is om kinderen enthousiast te maken om zelf op een wetenschappelijke manier met onderzoeksvragen om te gaan. Recent verscheen deel 7 over malaria, Jheronimus Bosch en Geheugen.

Behalve de uitwerking van de drie bovengenoemde thema’s bevat het boek ook enkele didactische hoofdstukken. Middels de ‘leidraad onderzoekend leren’ wordt stap voor stap beschreven hoe je in de klas een project onderzoekend leren kunt uitvoeren. Daarnaast bevat het boek een didactisch hoofdstuk over observeren, een belangrijke vaardigheid bij onderzoekend leren.

Op de website www.wetenschapdeklasin.nl vind je materialen en werkbladen die je kunt gebruiken bij het onderzoek.