Scholen hebben steeds meer aandacht voor het stimuleren van een nieuwsgierige houding bij leerlingen. Het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit springt hierop in met het boekje ‘7x nieuwsgierig’. In dit boekje staan zeven korte activiteiten die leerkrachten kunnen inzetten om leerlingen nieuwsgierig te maken.

De activiteiten in het boekje zijn bij allerlei thema’s in te zetten, waaronder bij projecten onderzoekend leren. In het boekje worden voorbeelden bij drie verschillende thema’s beschreven. Deze thema’s zijn ontleend aan projecten onderzoekend leren uit de boekenreeks Wetenschappelijke doorbraken de klas in! De activiteiten zijn te gebruiken in alle groepen (onderbouw en bovenbouw); de genoemde voorbeelden bij de projecten onderzoekend leren zijn geschikt voor groep 5 tot en met 8.

Je kunt het boekje hier downloaden.

Waarom dit boekje?

Nieuwsgierigheid biedt motivatie om te leren en het zorgt dat leerlingen informatie beter onthouden. De didactiek van onderzoekend leren is bij uitstek geschikt om de nieuwsgierigheid van leerlingen te stimuleren, omdat de eigen leervragen van kinderen centraal staan. Leerkrachten vinden het over het algemeen belangrijk om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen. Toch ervaren veel leerkrachten het als moeilijk om het in de praktijk te brengen.