Computers spelen een steeds grotere rol in ons leven. Kunnen omgaan met computers en begrijpen hoe computers werken is dan ook een belangrijke vaardigheid. Hoe jonger kinderen hiermee in aanraking komen, hoe makkelijker zij zich deze vaardigheden eigen maken. Daarom wil het kabinet in 2019 de aandacht voor digitale geletterdheid in het basisonderwijs verankeren.

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, wil alle kinderen, jongens én meisjes, gelijke kansen geven op allround digitaal burgerschap. Daarom ontwikkelden zij DigiLeerKracht.

Juffen en meesters kunnen via DigiLeerKracht de eerste stappen zetten op het gebied van Computational Thinking en programmeren. De eerste (gratis) scholingen voor leerkrachten zijn van start gegaan tijdens de Code Week 2017. Leerkrachten van meer dan 200 scholen uit Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland en Friesland namen deel aan een tweedaagse scholing. Zij maakten onder andere een 10-puntenplan voor de implementatie van digitale vaardigheden op de eigen school.

VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. Daarbij richt VHTO zich op de hele keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bèta/technische en ICT-opleidingen in het middelbaar beroeps- en het hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GH4OyrtgDaU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>