TjongerTalent

TjongerTalent

Titel van de vervolgpagina TjongerTalent In augustus 2013 is ‘tjong®talent van start gegaan op CBS De Pream in De Knipe, CBS De Akker in Oosterwolde en CBS De Adelaar in Wolvega. ‘tjong®talent is een initiatief om meer- en hoogbegaafde leerlingen een breed...
Uitblinker

Uitblinker

Uitblinkers Uitblinkers Veel basisscholen vinden het moeilijk om aan de leervraag van hoogbegaafde leerlingen te voldoen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer zet zich ervoor in dit thema binnen haar scholen actueel te maken.  Om tot een duurzaam resultaat te komen is een...
Sugar City

Sugar City

Sugar City Sugar City Een stad van suiker bouwen om spelenderwijs in aanraking te komen met techniekonderwijs. Pabo-studenten van Stenden in Emmen leren 150 basisscholieren met het project ‘Sugar City’ de fascinatie van meetkunde en andere...
TalentenKracht

TalentenKracht

TalentenKracht TalentenKracht Groningen voor het onderwijs TalentenKracht is een landelijk project over het talent van jonge kinderen voor wetenschap en technologie, waar zeven Nederlandse en Belgische universiteiten en tal van samenwerkingspartners aan hebben...