Vindplaatsscholen

Vindplaatsscholen

Een vindplaatsschool levert samen met onderzoekers van TalentenKracht een bijdrage  aan de ontwikkeling van de Talentenkaart. Deze kaart is een wetenschappelijk instrument dat inzicht geeft in de talentontwikkeling van jonge kinderen op bèta-gebied. Er lopen op dit moment twee projecten.

 

1. Talentenkracht in de klas
Video Feedback Coaching voor leerkrachten in het speciaal basisonderwijs. In dit onderzoek kijken we hoe leerkrachten talenten van kinderen in het SBO kunnen herkennen en welke aanpassingen in Coachingsmodulen nodig zijn.

Betrokken scholen: De Fiduciaschool en de Kimkiel (Groningen)

2. Excellentie en wetenschappelijk redeneren
Hoe kunnen leerkrachten het kritisch (wetenschappelijk) denken binnen W&T van kinderen zo veel mogelijk stimuleren; Is de geoptimaliseerde lessencyclus hiervoor een geschikte methode;  Zijn er verschillen zichtbaar tussen excellente en normaalbegaafde kinderen, en heeft dat consequenties voor de didactiek?

Betrokken partijen: De Willem-Alexanderschool (Leeuwarden), De Starter (Groningen), De Haydnschool (Groningen), Betrouwen ( Bakkeveen) , De Paedwizer (Beesterzwaag) , De Opdracht ( Ureterp) , Schuilingsoord (Zuidlaren), Kloosterveen (Assen), Harm Smeengeschool (Beilen)
Rijksuniversiteit Groningen, Ontwikkelingspsychologie, TalentenKrachtconsortium

Het project heeft tot doel om een verbeterde leermethode inclusief begeleidingsadviezen binnen W&T voor excellente kinderen af te leveren.

Meer informatie vind u op de website van Talentenkracht Groningen.

Deelnemende organisaties