VCO Midden- en Oost-Groningen is een vereniging:
  • van twintig basisscholen in zeven gemeenten.
  • van scholen waar alle kinderen en hun ouders welkom zijn.
  • die zo inclusief mogelijk onderwijs wil bieden.
  • die zorg wil dragen voor een zo breed mogelijke ontwikkeling van alle kinderen.
  • die wil dat alle talenten die de kinderen bezitten ook daadwerkelijk ontwikkeld worden.
  • die als belangrijkste aspect van haar onderwijs het “leren mens zijn met zijn verantwoordelijkheid voor deze wereld” vindt.
Daarom willen wij als verenging midden in die wereld staan.
En daarin komen wij ook het bedrijfsleven tegen dat steeds meer op zoek is naar jonge mensen die in de techniek willen werken.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen al heel jong met techniek in aanraking komen.
Wij vinden dat aandacht voor techniek en wetenschap bijdraagt aan een bredere algemene ontwikkeling van de leerlingen en voor leerlingen ook een invalshoek is om hun talenten te ontwikkelen.
Daarom past het aanbod van Bètapunt Noord heel goed binnen ons onderwijs en willen wij als vereniging hierin graag participeren.