De vereniging voor christelijk basisonderwijs Noardwest Fryslân verzorgt basisonderwijs op dertien basisscholen in Noordwest Fryslân. De vereniging richt zich de komende planperiode op andere accenten dan alleen de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij zijn van mening dat het overheidsbeleid op dat gebied de balans wat kwijt is. Een van de mogelijkheden om andere accenten te leggen vormt de aandacht voor wetenschap en techniek.
Nieuwsgierigheid, onderzoek en creativiteit kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de brede vorming van jonge mensen. Door ons aan te sluiten bij Bètapunt Noord willen wij onze scholen, leerkrachten en kinderen de mogelijkheid bieden deze vormingsaspecten verder te ontwikkelen.