Uitblinkers

Uitblinkers

Veel basisscholen vinden het moeilijk om aan de leervraag van hoogbegaafde leerlingen te voldoen. De gemeente Hoogezand-Sappemeer zet zich ervoor in dit thema binnen haar scholen actueel te maken.  Om tot een duurzaam resultaat te komen is een systeemaanpak hierbij vereist.

 

Dit houdt in dat schoolleiding, team en leerkrachten vanuit eenzelfde visie aan de slag gaan en dit helder delen met ouders. Het inrichten van een Plusgroep is hierbij een concreet projectdoel, waar hoogbegaafde leerlingen vanaf september 2013 aan de slag kunnen. Belangrijke vragen zijn:

  • Hoe kunnen hoogbegaafde leerlingen ontdekt worden? Deze vraag vereist deskundigheidsbevordering van leerkrachten en andere professionals
  • Op welke manier kan het onderwijs aantrekkelijker worden gemaakt voor “uitblinkers”? Dit vraagt bijvoorbeeld een grondige (her-)oriëntatie op de didactiek: niet meer van hetzelfde maar verdiepen op onderwerpen. Het vraagt ook om op verantwoorde wijze te  experimenteren  door nauwgezet te werken, te monitoren en te evalueren om tot effectieve maatregelen te komen.

De belangrijkste bijdrage van Bètapunt Noord aan dit project is het ontwikkelen van een voorbereidend beleidsdocument waarin de organisatie, implementatie, vormgeving en evaluatie van de Plusgroep is beschreven.

 

Deelnemende organisaties